Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu na adres e-mail:

Kwartet Dell’arte

kwartet@dellarte.art.pl

Zespół ArteDuo

arteduoband@wp.pl

Lub do kontaktu bezpośrednio z menadżerem

Joanna Kalaga
tel. 789 185 477